Peter Bordáč

IT

Peter Bordáč

IT
spfpm.euba@gmail.com

Profil

Študent 2. ročníka, II. stupňa. Odbor: Ekonomika podniku


Do parlamentu prišiel v prvom ročníku, teraz je piatak a je možné, že ho ročníkoví spolužiaci poznajú z prednášok, pretože zvykne komunikovať s prednášajúcim. Aj v jeho prípade mi chvíľu trvalo, kým som si zvykla na jeho rýchlu reč. Bordy pomáha s technickými vecami, pri realizácii projektu SLSP a pred dvoma rokmi sa zúčastnil erasmu v španielskom Sevile.