Peter Bordáč

IT

Peter Bordáč

IT
bordy777@gmail.com

Profil

Študent 1. ročníka, II. stupňa. Odbor: Ekonomika podniku


Do parlamentu prišiel v prvom ročníku, teraz je štvrták a je možné, že ho ročníkoví spolužiaci poznajú z prednášok, pretože zvykne komunikovať s prednášajúcim. Aj v jeho prípade mi chvíľu trvalo, kým som si zvykla na jeho rýchlu reč. Bordy pomáha s technickými vecami, pri realizácii projektu SLSP a minulý rok sa zúčastnil erasmu v španielskom Sevile.