Miroslav Klucho

Consultant

Miroslav Klucho

Consultant
spfpm.euba@gmail.com

Profil

 


Miro je v parlamente od prvého ročníka a hneď nastúpil na post predsedu. Parlament viedol tri roky a štafetu odovzdal Jakubovi. Miro sa rád stretáva s ľuďmi a je skrz-naskrz personalista. Rád komunikuje, no niekedy rozpráva až príliš a je problém ho zastaviť. Niekedy sa stane, že mešká a vtedy je čas na náš interný vtip a povieme si: „Klucho ide obkluchou“.