Melika Abotalebi

Podpredsedníčka ŠP FPM

Melika Abotalebi

Podpredsedníčka ŠP FPM
spfpm.euba@gmail.com

Biography

Študentka 2. ročníka, II. stupňa. Odbor: Všeobecný manažment. Podpredsedníčka ŠP FPM a členka Akademického senátu FPM. Členka ubytovacej komisii.