Melika Abotalebi

Podpredsedníčka ŠP FPM

Melika Abotalebi

Podpredsedníčka ŠP FPM

Profil

Študentka 1. ročníka, II. stupňa. Odbor: Všeobecný manažment. Podpredsedníčka ŠP FPM