Matúš Behúl

Facebook

Matúš Behúl

Facebook
spfpm.euba@gmail.com

Profil

Študent 3. ročníka, I. stupňa. Odbor: Finančný manažment.