Mária Kubišová

Tajomníčka

Mária Kubišová

Tajomníčka
majuska.kubisova@gmail.com

Profil

Študentka 3. ročníka, I. stupňa. Odbor: Ekonomika a manažment podniku. Správca financií.


Keďže máme v parlamente dve Majky a táto je mladšia, nejak prirodzene sme si osvojili volať ju „malá Majka“. Pridala sa k nám minulý rok, kedy bola prváčka a jej hlavnou úlohou bolo organizovanie – keď bola reč o organizačnom tíme, vždy bola jeho súčasťou práve ona. V lete sa podieľala na ubytovaní študentov a tento rok zastáva pozíciu tajomníčky a stará sa o financie. S Majkou je vždy sranda a nemá núdzu o zážitky, s ktorými sa rada podelí.