Mária Kozáková

Consultant

Mária Kozáková

Consultant
majka568.kozakova@gmail.com

Profil

Študentka 2. ročníka, III. stupňa Doktorandského štúdia.


Zo všetkých parlamenťákov je najskúsenejšia. Pred dvomi rokmi zastávala pozíciu podpredsedníčky a tento rok sa k nej vrátila. Majka bola pri realizácii všetkých projektoch SLSP, každý rok sa stará o ubytovanie, pozná asi všetky mená ubytovaných študentov a má vo všetkom poriadok. Okrem ubytovania, je Majka členkou aj Hodnotiacej komisie, Akademického senátu FPM, Rady kvality a Kolégia dekana FPM. Keď povie, že niečo spraví, tak sa na ňu dá spoľahnúť a je to spravené na 120%. Rada si zájde do divadla alebo na kávu do Mačkafé, lebo mačičky zbožňuje.