Lenka Škapurová

Marketing

Lenka Škapurová

Marketing
lenkaskapurova@gmail.com

Profil

Študentka 2. ročníka, II. stupňa. Odbor: Personálny manažment. Členka Disciplinárnej komisie.


V parlamente je už štvrtý rok, pridala sa k nám v druhom ročníku. Lenka je človek, ktorému netreba dvakrát hovoriť a čoho sa chytí, to vyzerá super. Naša webová stránka vás o tom presvedčí, pretože aj na jej vzniku sa podieľala spolu so svojim snúbencom Palim. Rok bola vedúcou IT, no teraz posúva štafetu ďalšej členke a jej novou pozíciou je marketing. Lenka sa nebojí povedať si svoje a za to sme radi, pretože to má vždy hlavu aj pätu a aj vďaka tomu sa náš parlament posúva vpred.