Ján Krajči

Facebook správy

Ján Krajči

Facebook správy
spfpm.euba@gmail.com

Biography

Študent 3. ročníka, I. stupňa. Odbor: Ekonomika a manažment podniku. Člen Akademického senátu FPM a Disciplinárnej komisie.