Ján Krajči

Marketing

Ján Krajči

Marketing
spfpm.euba@gmail.com

Profil

Študent 2. ročníka, I. stupňa. Odbor: Ekonomika a manažment podniku. Člen Akademického senátu FPM