Jakub Ševčík

Financie

Jakub Ševčík

Financie
jakub.sevcik@euba.sk

Profil

Študent 2. ročníka, II. stupňa. Odbor: Ekonomika podniku. Prezident Študentského parlamentu EU, člen ŠP FPM a Akademického senátu.


V prvom ročníku sa nestihol prihlásiť do náboru, ale našťastie to stihol v druhom. Je s nami už štvrtý rok, najprv viedol financie, potom bol zvolený za predsedu ŠP FPM, no po pol roku musel rezignovať, pretože bol zvolený za prezidenta ŠP EU a od 1.marca 2017 mu začalo funkčné obdobie. To, čo do parlamentu priniesol ako prvé, je organizačná štruktúra, ktorá funguje dodnes. Jakub si zo seba rád spraví srandu, potom, samozrejme aj z vás a hneď je v miestnosti veselo. Jakub je veľký milovník lietadiel a myslím, že keby ho nebavila ekonómia, tak by pracoval ako pilot.