Diana Nagyová

Diana Nagyová

spfpm.euba@gmail.com

Biography

Študentka 1. ročníka, I. stupňa. Odbor: Ekonomika a manažment podniku.