Diana Nagyová

Marketing

Diana Nagyová

Marketing
spfpm.euba@gmail.com

Biography

Študent I. ročníka, II. stupňa. Odbor: Všeobecný manažment.