29
Jul

UBYTOVANIE 2022/23 – ČIARA NOVOPRIJATÉ ROČNÍKY

Zverejňujeme pridelené miesta študentov novoprijatých ročníkov.

Študenti, ktorí sú označení zelenou farbou so statusom UBYTOVANÝ, žiadame aby si v AISe skontrolovali údaje a v prípade nezrovnalostí kontaktujte ubytovaciu komisiu na mailovej adrese: ubytovanie.fpm@euba.sk.

Izby a internáty vám budú pridelené počas AUGUSTA v systéme AIS.

Ak niekto stratí záujem o miesto v ŠD, je nutné túto zmenu nahlásiť na mail: ubytovanie.fpm@euba.sk a následne sa posunie poradie.

ČIARA NOVOPRIJATÉ ROČNÍKY 2022/2023