30
júl

Ubytovanie 2021/22 – Čiara novoprijaté ročníky

Zverejňujeme pridelené miesta študentov novoprijatých ročníkov.

Študenti, ktorí sú označení zelenou farbou so statusom UBYTOVANÝ, aby si v AISe skontrolovali údaje a v prípade nezrovnalostí kontaktujte ŠP FPM na mailovej adrese: ubytovanie.fpm@euba.sk.

Izby a internáty vám budú pridelené počas AUGUSTA v systéme AIS.

Ak niekto stratí záujem o miesto v ŠD, je nutné túto zmenu nahlásiť na mail: ubytovanie.fpm@euba.sk a následne sa posunie poradie.

ČIARA – NOVOPRIJATÉ ROČNÍKY